नाव पत्ता फोन
(कामाची वेळ)
ई-मेल
दि शिक्षण मंडळ, गोरेगाव C/o अ.भि. गोरेगावकर इंग्लिश स्कूल, आरे रोड,
गोरेगाव पश्चिम, मुंबई - 400 104, भारत
+91 22 2874 1438
सोम ते शुक्र 10 ते 5
शनि 10 ते 1.30
smg1942@gmail.com
डोसीबाई जीजीभॉय बालविहार आरे रोड, गोरेगाव पश्चिम, मुंबई - 400 104, भारत +91 22 2876 7948
सोम ते शुक्र 12.30 ते 5.30
शनि 10.30 ते 3.30
djbjune1999@gmail.com
डोसीबाई जीजीभॉय प्राथमिक शाळा आरे रोड, गोरेगाव पश्चिम, मुंबई - 400 104, भारत +91 22 2876 7948
सोम ते शुक्र 12.30 ते 5.30
शनि 10.30 ते 3.30
djps2000@gmail.com
अ.भि. गोरेगावकर इंग्लिश स्कूल आरे रोड, गोरेगाव पश्चिम, मुंबई - 400 104, भारत +91 22 2872 1771
सोम ते शुक्र 11 ते 5
शनि 11 ते 1
abges1942@gmail.com
श्रीमती कमला मफतलाल मेहता संगणक केंद्र C/o अ.भि. गोरेगावकर इंग्लिश स्कूल, आरे रोड,
गोरेगाव पश्चिम, मुंबई - 400 104, भारत
+91 22 2874 1438
सोम ते शुक्र 11 ते 6
शनि 11 ते 4
kmmcc2001@gmail.com
प. बा. सामंत शिक्षणसमृध्दी प्रयास C/o अ.भि. गोरेगावकर इंग्लिश स्कूल, आरे रोड,
गोरेगाव पश्चिम, मुंबई - 400 104, भारत
+91 22 2874 1438
सोम ते शुक्र 10 ते 5
शनि 10 ते 1.30
pbssprayas@gmail.com
अ.भि. गोरेगावकर क्रीडा अकादमी C/o अ.भि. गोरेगावकर इंग्लिश स्कूल, आरे रोड,
गोरेगाव पश्चिम, मुंबई - 400 104, भारत
+91 22 2874 1438
सोम ते शुक्र 10 ते 5
शनि 10 ते 1.30
abgkridaakadami@gmail.com
समुपदेशन केंद्र C/o अ.भि. गोरेगावकर इंग्लिश स्कूल, आरे रोड,
गोरेगाव पश्चिम, मुंबई - 400 104, भारत
+91 22 2874 1438
सोम ते शुक्र 11 ते 6
शनि 11 ते 6
smg.counsellingcentre@gmail.com
child porno child porno astropay astropay