आमची ओळख

सन 1940 मध्ये केवळ सात विद्यार्थ्यांना घेऊन सुरु झालेल्या या शाळेत आज सुमारे 1000 हून अधिक विद्यार्थी शिकत आहेत. सध्या शाळेत इयत्ता 5 वी ते 10 वीच्या प्रत्येकी चार तुकड्या आहेत. शिक्षणाचे माध्यम मराठी आहे.
शाळेला महाराष्ट्र राज्यशासनाची मान्यता असून ती एस्. एस्. सी. बोर्डाशी संलग्न आहे. शाळेला राज्य शासनाचे अनुदान मिळते. शासनाच्या नियमांनुसार इयत्ता 5 वी ते 10 वीत अनुक्रमे रूपये 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतके मासिक शुल्क आकारले जाते.


परिसर आणि सुविधा

शाळेत शिकवले जाणारे विषय

STD V,VI,VII

Marathi

Hindi

English

Science

Maths

History

Geography

Drawing

Craft

Music

P T

I T

   
 

STD VIII

Marathi

 

English

Science

Maths

History

Geography

Drawing

Craft

Music

P T

I T

   

Optional

           

Hindi

Sanskrit

Science in English

Maths in English

     
 

STD IX,X

Marathi

 

English

Science

Maths

History

Geography

Drawing

Craft

Music

P T

ICT

   

Optional

           

Hindi

Sanskrit

Science in English

Maths in English

     शिक्षक


बबन मोरे
मुख्याध्यापक

पूनम पांढरकामे
पर्यवेक्षिका

सुलभा खरात
सहा.शिक्षिका

शोभना सोनावणे
सहा.शिक्षिका

सीमा पित्रे
सहा. शिक्षिका

वैष्णवी नाईक
सहा.शिक्षिका

भारती सावंत
सहा.शिक्षिका

रश्मी महालीम
सहा.शिक्षिका

मनिषा सावंत
सहा. शिक्षिका

ज्योती कारजिनी
सहा. शिक्षिका

भारती सिनकर
सहा. शिक्षिका

मंदा मोहिरे
सहा. शिक्षिका

प्रिती संखे
सहा. शिक्षिका

ज्योती हसम
सहा. शिक्षिका

विशाखा जाधव
सहा. शिक्षिका

दीपा सावंत
सहा. शिक्षिका

पल्लवी गोडे
सहा. शिक्षिका

गणेश माने
सहा. शिक्षक

मारूती मोरे
सहा. शिक्षक

इंद्रसिंग ठोके
सहा. शिक्षक

शशिकांत तांबट
सहा. शिक्षक

अनिल जावळे
सहा. शिक्षक

अनिता पाटील
सहा. शिक्षिका

अर्चना नांगरे
सहा. शिक्षिका

मेघना वेरलकर
सहा. शिक्षिका

उल्का पालव
सहा. शिक्षिका

याेगिता देवरे
सहा. शिक्षिका

स्वाती आडे
सहा. शिक्षिका

संदिप जाधव
सहा. शिक्षक

उज्जवला चव्हाण
सहा. शिक्षिका

शरयु गुरव
सहा. शिक्षिका

रविंद्र पाठक
सहा. शिक्षिकशिक्षकेतर कर्मचारी


प्रणिता वायंगणकर
वरिष्ठ लिपिक

सागर घाग
कनिष्ठ लिपिक

विनोद बागकर
प्रयोगशाळा सहाय्यक

जयराम तरळ
सेवक

संजीवन काशीद
सेवक

विष्णू निकम
सेवक

ज्योती झांज
सेविका
child porno child porno astropay astropay